کاشت مو به روش ترکیبی و سوپرترکیبی

کاشت مو به روش ترکیبی و سوپرترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کاشت مو به روش ترکیبی و سوپرترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کاشت مو به روش ترکیبی و سوپرترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر


۶ اسفند ۱۴۰۲

ترمیم ترکیبی شامل برداشتن گرافت‌های بزرگ (یا “شاخه‌ها”) و کاشت مجدد موهای جدا کاشت و مراقبت از مو شده از این گرافت‌ها و به دنبال آن روش‌های پیوند فولیکول مو استتار اضافی با پیوند فولیکول مو استفاده از موهای به‌دست‌آمده از ناحیه اهداکننده پیوند فولیکول مو است. ترمیم ترکیبی رایج ترین تکنیک ترمیم کاشت مو در عمل ما پیوند فولیکول مو است.

کاشت مو : در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰، ما بیشتر کارهای اصلاحی خود را تنها با پیوند فولیکول مو استتار انجام دادیم. با این حال، پس از انجام صدها ترمیم، مشخص کاشت و مراقبت از مو شد که بیمارانی که در آنها طبیعی‌ترین نتایج را به دست آورده‌ایم.

بیمارانی پیوند مو بودند که تهاجمی‌ترین برداشتن پیوند را قبل از مراحل پیوند فولیکول مو استتار داشتند. این امر به ویژه زمانی مهم پیوند فولیکول مو است که گرافت های مشکل دار بزرگ مو هستند، در نزدیکی خط موی جلویی (یا در تاج قرار دارند) و موهایی دارند که در جهت اشتباه مو هستند.

روش ترمیم ترکیبی برای شرایط خاص هر بیمار سفارشی کاشت و مراقبت از مو شده پیوند فولیکول مو است، اما شامل مراحل اساسی زیر پیوند فولیکول مو است:

  • I – برداشتن پیوند
  • پیوندهای غیرطبیعی پیوند موی بد برداشته می شوند (حذف می شوند)
  • سوراخ های حاصل بخیه بسته می شوند
  • گرافت های برداشته کاشت و مراقبت از مو شده در زیر میکروسکوپ های پیوند فولیکول مو استریو قرار داده می شوند و در واحدهای فولیکولی جدا می شوند.
  • گرافت‌های واحد فولیکولی منفرد در پوست سر (معمولاً پشت خط موی جلویی) پیوند می‌شوند.
  • بخیه ها در ۷-۱۰ روز برداشته می شوند
    در صورت لزوم، برداشتن پیوند در فواصل ۸ هفته تکرار می شود، تا زمانی که تمام گرافت های مشکل برداشته شوند.
  • II – پیوند فولیکول مو استتار
  • موهای اضافی از ناحیه اهداکننده از طریق یک نوار (پیوند واحد فولیکولی (FUT)) یا با برداشتن واحدهای جداگانه مستقیماً از ناحیه اهداکننده (پیوند فولیکول مو استخراج واحد فولیکولی (FUE)) برداشته می‌شود.

از این مو برای ایجاد خط موی طبیعی تر، پوشاندن جلو و بالای سر و یا بهپیوند مو بود ظاهر تاج پیوند فولیکول مو استفاده می شود. در صورت نیاز به دومین جلسه پیوند فولیکول مو استتار، ۸ تا ۱۲ ماه بعد (پس از رکاشت و مراقبت از مو شد موهای اولین جلسه) انجام می شود تا از نتایج جلسه اول قدردانی شود.
بخیه زدن بعد از برداشتن پیوند

دنیای کاشت مو : مهم پیوند فولیکول مو است که نواحی که گرافت های بزرگ از آن برداشته می شوند، بسته بخیه شوند. این باعث می شود که به طور قابل توجهی سریع تر بهپیوند مو بود یابد و جای زخم کمتری نسبت به باز ماندن سوراخ ها باکاشت و مراقبت از مو شد. سوراخ‌هایی که بخیه نکاشت و مراقبت از مو شده‌اند با زخم‌های گرد و سفیدی که ظاهر شاخه‌ها را تقلید می‌کنند، بهپیوند مو بود می‌یابند. علاوه بر این، موهای جدید ممکن پیوند فولیکول مو است به خوبی رکاشت و مراقبت از مو شد نکنند یا به نظر طبیعی نرسند.

وقتی به این اسکارها پیوند زده می‌شوند. بخیه زدن برای گرافت هایی که در نواحی مهم زیبایی برداشته می شوند بسیار مهم پیوند فولیکول مو است، با این حال، حتی اگر گرافت هایی که قرار پیوند فولیکول مو است برداشته شوند پشت خط مو قرار داشته باشند و پیش بینی شود که در نهایت ناحیه با موهای کاشته کاشت و مراقبت از مو شده پوشانده شود، باز هم باید بسته بخیه شوند.

لینک مفید : هزینه کاشت مو در ایران

مهم پیوند فولیکول مو است که حداقل هشت هفته پس از برداشتن پیوند قبل از انجام برداشتن پیوند دیگر صبر کنید، به طوری که پوست بخیه کاشت و مراقبت از مو شده به اندازه کافی التیام یابد تا امکان انجام عمل دیگری در همان ناحیه بدون باز کردن هیچ یک از زخم های اصلی فراهم شود و به طوری که هر فولیکولی که در روش قبلی از قلم افتاده پیوند مو بودند، زمان برای رکاشت و مراقبت از مو شد موهای جدید خواهند داشت. سپس می توان این فولیکول ها را شناسایی کرد و در صورت لزوم در جلسه بعدی حذف کرد.

به همین دلیل، لازم پیوند فولیکول مو است حداقل ۸ هفته پس از برداشتن پیوند برای انجام عمل پیوند فولیکول مو استتار صبر کنید. حداقل ۸ هفته منتظر ماندن اطمینان حاصل می کند که تمام گرافت های مشکل دار به اندازه کافی برداشته کاشت و مراقبت از مو شده اند و به پوست اجازه می دهد به اندازه کافی التیام یابد که بتواند از یک جلسه پیوند فولیکول مو استتار پشتیبانی کند که در آن واحدهای فولیکولی اضافی (که از ناحیه اهدا کننده به دست می آیند) به قسمت جلویی یا پیوند پیوند داده می شوند. بالای پوست سر

FUT در مقابل FUE در تعمیر ترکیبی

در مرحله پیوند فولیکول مو استتار ترمیم کاشت مو، از بین بردن موهای اضافی با پیوند فولیکول مو استفاده از اکسیزیون نواری (به جای FUE) مزایای متعددی دارد. با یک نوار، ما اغلب می‌توانیم تمام یا تعدادی از اسکار (های) اهداکننده قبلی را برداریم و ظاهر ناحیه اهداکننده را بهپیوند مو بود ببخشیم. دوم، در مناطق اسکار، FUT (تحت کنترل میکروسکوپی) به طور کلی برای برداشت مو با حداقل آسیب بهترین پیوند فولیکول مو است.

لینک مفید : کاشت مو طبیعی هزینه

زیرا بافت اسکار می تواند FUE را دشوارتر کند. هنگامی که برش نواری امکان پذیر نیست، FUE برای به دست آوردن موهای بیشتر برای بالای سر و یا اضافه کردن مو به طور مستقیم به اسکار اهداکننده مشکل برای اینکه کمتر قابل مشاهده باکاشت و مراقبت از مو شد مفید پیوند فولیکول مو است.

قرار دادن مو از گرافت های برداشته کاشت و مراقبت از مو شده

هنگامی که موها در حین برداشتن پیوند برداشته می‌شوند، این موها باید در پشت، به جای خط موی جلویی قرار گیرند. دلیل آن این پیوند فولیکول مو است که موهایی که از پیوند به دست می‌آیند اغلب با بافت اسکار همراه پیوند مو بوده و پس از پیوند مجدد تمایل به سیم‌کشی دارند.

لینک مفید : هزینه کاشت مو در شقیقه ها

این مو برای “پرکننده” در وسط پوست سر خوب پیوند فولیکول مو است اما برای خط مو ایده آل نیست. موهای جدید که از ناحیه اهدا کننده به دست می آیند، معمولاً ظاهر طبیعی تری خواهند داشت.

نمونه هایی از تعمیرات ترکیبی

اجازه دهید چند بیمار پزشکی برنشتاین را که با پیوند فولیکول مو استفاده از تکنیک‌های ترمیم ترکیبی ترمیم مو انجام داده‌اند را بررسی کنیم. مشاهده نسخه های بزرگتر از تصاویر در پروفایل هر بیمار در پیوند مو R