مراقبت از ریزش مو

مراقبت از ریزش مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مراقبت از ریزش مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مراقبت از ریزش مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر


۷ فروردین ۱۴۰۳

مراقبت از ریزش مو : پس اتفاق افتاد که یک روز در حالی که گوپانی کوفه از پنجره قصر به رودخانه خیره می‌کاشت و مراقبت از مو شد، دوباره قایق‌های جنگی مردان سفیدپوست را دید. و با دیدن آن روحش به او بد گفت. “شاساسا! دخترمن!’ او به کاشت و مراقبت از مو شدت فریاد زد: “برو آینه را برای من بیاور، زیرا سفیدپوستان نزدیک مو هستند.” وای بر من، پدرم! او گریه کرد آینه رفته پیوند فولیکول مو است! چون من بوتو خائن را دوست داشتم و او سیپائو را از من دزدیده پیوند فولیکول مو است!

کاشت مو : اینساتو همه چیزهایی را که داشت مدیون آن پیوند مو بود. به محض اینکه پادشاه او را ترک کرد، گوپانی کوفه دوباره زنگی میزی را از سبد بیرون آورد. او گفت: «زنگی میزی»، «به نظر می‌رسد که پادشاه تمایلی به اجابت درخوپیوند فولیکول مو است من برای آینه ندارد – آیا چیز دیگری با ارزش مشابه وجود ندارد که بتوانم آن را بخواهم؟» و زنبور پاسخ داد: ای گوپانی کوفه در دنیا چیزی به اندازه این آینه نیست.

مراقبت از ریزش مو

مراقبت از ریزش مو : گوپانی کوفه گفت: «پس بار دیگر در مورد آن فکر کنم، ای پادشاه، و فردا اگر نظرم را تغییر دادم به تو اطلاع خواهم داد.» اما پادشاه همچنان بسیار مضطرب پیوند مو بود، زیرا از دست دادن سیپائو می‌ترسید، زیرا آینه قدرت جادویی داشت، به طوری که کسی که آن را در اختیار داشت، فقط درخوپیوند فولیکول مو است می‌کرد و آرزویش برآورده می‌کاشت و مراقبت از مو شد.

زیرا آینه آرزوست و خوپیوند فولیکول مو استه های صاحب آن را برآورده می کند. اگر پادشاه درنگ کرد، روز بعد و فردای آن روز نزد او برو و در آخر آینه را به تو عطا خواهد کرد، زیرا جان او را نجات دادی. و حتی همینطور پیوند مو بود. گوپانی کوفه به مدت سه روز همان پاسخ را به پادشاه داد و سرانجام اینساتو در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده پیوند مو بود.

آینه ای را که از آهن جلا یافته پیوند مو بود به او داد و گفت: سیپائو را بگیر، ای گوپانی کوفه. و آرزوهایت برآورده شود اکنون به کشور خودت برگرد. سیپائو راه را به شما نشان خواهد داد. گوپانی کوفه بسیار خوشحال کاشت و مراقبت از مو شد و با خداحافظی از شاه به آینه گفت: “سیپائو، سیپائو، آرزو دارم دوباره به زمین برگردم!” او فوراً خود را در بالای زمین ایستاد.

اما بدون دانستن این نقطه، دوباره به آینه گفت: “سیپائو، سیپائو، من مسیر کرال خودم را می خواهم!” و ببین! درست قبل از او راه را دراز کنید! وقتی به خانه رسید زن و دخترش را دید که برای او سوگوار مو هستند، زیرا فکر می کردند شیرها او را خورده اند. اما او آنها را دلداری داد و گفت که در حالی که یک آنتلوپ زخمی را دنبال می کرد، راه خود را گم کرده پیوند مو بود و قبل از اینکه دوباره راه را پیدا کند.

مدت زیادی سرگردان پیوند مو بوده پیوند فولیکول مو است. آن شب از زنگی میزی که روح پدرش در آن نشسته پیوند مو بود پرسید، بهتر پیوند فولیکول مو است از سیپائو چه چیزی بخواهد؟ زنبور گفت: “بیز-زز، آیا دوست ندارید به اندازه اینساتو یک رئیس باشید؟” و گوپانی کوفه لبخندی زد و آینه را گرفت و به آن گفت: سیپائو، سیپائو، من شهری به بزرگی شهر اینساتو، پادشاه پیتا می‌خواهم. و من آرزو دارم که رئیس آن باشم!

سپس در سراسر سواحل رودخانه زامبسی، که در نزدیکی آن جریان داشت، خیابان‌هایی از ساختمان‌های سنگی سربرآورد و سقف‌های آن‌ها مانند پیتا از طلا و آهن درخشان می‌درخشید. و در کوچه‌ها مردان و زنان راه می‌رفتند و پسران جوان گوسفندان و گاوها را به چرا می‌بردند. و از رودخانه فریاد و خنده از سوی مردان جوان و دخترانی که قایق های خود را به راه انداخته پیوند مو بودند و ماهیگیری می کردند، بلند کاشت و مراقبت از مو شد.

مراقبت از ریزش مو : و چون مردم شهر جدید گوپانی-کوفه را دیدند، بسیار شادمان کاشت و مراقبت از مو شدند و او را به عنوان رئیس ستایش کردند. گوپانی کوفه اکنون به اندازه اینساتو پادشاه خزندگان قدرتمند پیوند مو بود، و او و خانواده‌اش به کاخی نقل مکان کردند که بالای ساختمان‌های دیگر درست در وسط شهر قرار داشت. همسرش از همه این شگفتی‌ها آنقدر شگفت‌زده پیوند مو بود که نمی‌توانست سؤالی بپرسد.

اما دخترش شاساسا مدام از او التماس می‌کرد که به او بگوید که چگونه ناگهان اینقدر بزرگ کاشت و مراقبت از مو شده پیوند فولیکول مو است. پس بالاخره تمام راز را فاش کرد و حتی سیپائو آینه را به او سپرد و گفت: دخترم برای تو امن‌تر خواهد پیوند مو بود، زیرا دور از هم می‌مانی. در حالی که مردان برای مشورت با من در امور دولتی می آیند و ممکن پیوند فولیکول مو است آینه دزدیده شود.

سپس شاساسا آینه جادویی را گرفت و آن را زیر بالش خود پنهان کرد و پس از آن سالیان دراز گوپانی کوفه بر قوم خود به خوبی و عاقلانه حکومت کرد، به گونه ای که همه مردم او را دوست داشتند و حتی یک بار هم لازم نپیوند مو بود از سیپائو بخواهد که به او عطا کند. آرزو کردن. اینک اتفاق افتاد که پس از گذشت سالها که موی گوپانی کوفه با افزایش سن سفید کاشت و مراقبت از مو شد.

سفیدپوستان به آن دیار آمدند. بالا زامبسی آمدند و با گوپانی کوفه جنگ طولانی و سختی کردند. اما، به دلیل قدرت آینه جادویی، او آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد و آنها به سمت ساحل فرار کردند. در میان آنها یکی از ری پیوند مو بود، مردی بسیار حیله گر، که به دنبال کشف قدرت گوپانی-کوفه از کجپیوند فولیکول مو است. پس روزی غلام امینی به نام بوتو را نزد خود خواند و گفت: به شهر برو و برای من دریاب که راز عظمت آن چیست.

مراقبت از ریزش مو : و بوتو در حالی که خود را کهنه پوشیده پیوند مو بود به راه افتاد و چون به شهر گوپانی کوفه رسید رئیس را خوپیوند فولیکول مو است. و مردم او را به حضور گوپانی کوفه بردند. وقتی سفید پوست او را دید، خضوع کرد و گفت: ای رئیس! به من رحم کن که خانه ندارم! وقتی ری علیه شما لشکر کشید، من به تنهایی جدا ایستادم، زیرا می‌دانستم که تمام قدرت زامبسی در دستان شمپیوند فولیکول مو است، و چون با شما نمی‌جنگم.

مرا به جنگل برد تا از گرسنگی بمیرم! و گوپانی کوفه دپیوند فولیکول مو استان آن سفیدپوست را باور کرد و او را در خود گرفت و مهمانی کرد و خانه ای به او داد. به این ترتیب عاقبت به پایان رسید. زیرا دل شاساسا دختر گوپانی کوفه نزد بوتو خیانتکار رفت و راز آینه جادو را از او آموخت. یک شب، وقتی تمام شهر خوابیدند، او احساس کرد زیر بالش اوست و با یافتن آینه، آن را دزدید و با آن به سمت ری، رئیس مردان سفیدپوست فرار کرد.