کاشت مو به روش MICRO FIT

کاشت مو به روش MICRO FIT

کاشت مو به روش MICRO FIT | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کاشت مو به روش MICRO FIT را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کاشت مو به روش MICRO FIT را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر


۶ اسفند ۱۴۰۲

پانچ تخصصی ۰.۶ تا ۰.۹ میلی متری برای جدا کردن واحدهای فولیکولی از بافت اطراف در ناحیه اهدا کننده، معمولاً پشت سر پیوند فولیکول مو استفاده می شود.

ابزارهای کوچک پیوند فولیکول مو استخراج میکرو جراحی که در طول عمل پیوند فولیکول مو استفاده می شوند به این معنی پیوند فولیکول مو است که تنها کمترین ضربه در ناحیه اهدا کننده رخ می دهد. ناحیه اهداکننده باید در عرض چند روز بهپیوند مو بود یابد و جای زخم قابل تشخیص نیست و نتیجه طبیعی می‌دهد.

کاشت مو : واحدهای فولیکولی ریز با غدد سباسه پیوند فولیکول مو استخراج می شوند. این تضمین می کند که عناصر حیاتی در مو حفظ می شوند که به بهپیوند مو بود میزان بقای فولیکول مو کمک می کند و نرخ موفقیت رکاشت و مراقبت از مو شد را افزایش می دهد.

این روش تنها اسکارهای کوچک و سوراخ کاشت و مراقبت از مو شده ای را که عملاً با چشم غیرمسلح نامرئی مو هستند بر جای می گذارد. کمترین درد و ناراحتی پس از جراحی وجود دارد – با میانگین زمان بهپیوند مو بودی کلی کمتر از ۷ روز.

سپس میکروگرافت‌ها با پیوند فولیکول مو استفاده از کاشت‌کنندگان با تکنولوژی بالا به تازگی پیوند می‌شوند. فقط تعداد بسیار کمی از جراحان در بریتانیا قادر به ارائه این تکنیک پیشرفته مو هستند.

دنیای کاشت مو : این روش خاص و یک میکروسکوپ با قدرت بالا پیوند فولیکول مو استفاده می شود تا به هر پیوند اجازه کاشت در یک حرکت سریع را بدهد. این ترکیب کار به جراح کاشت مو اجازه می دهد تا به طور دقیق هر فولیکول را با زاویه، عمق و جهت خاص قرار دهد. بدون درد و تحت بی حسی موضعی انجام می شود. نتایج نشان می دهد موهایی که به روش طبیعی رکاشت و مراقبت از مو شد می کنند.

ایمپلنت مو چیست؟

کاشت مو یک دستگاه کاشت مو پیوند فولیکول مو است که شبیه یک قلم با یک سوزن توخالی در یک سر پیوند فولیکول مو است. فولیکول های مو در انتهای سوزن توخالی بارگذاری می شوند. سپس جراح از قلم کاشت کننده پیوند فولیکول مو استفاده می کند تا فولیکول مو را مستقیماً در ناحیه گیرنده کاشت کند. تعدادی قلم به طور همزمان پیوند فولیکول مو استفاده می شود تا جراح بتواند به سرعت کار کند و در عین حال از تراکم خوب اطمینان حاصل شود.

مزایای کاشت مو میکرو FUE

 • کاهش درد بعد از عمل
 • زمان بهپیوند مو بودی و بهپیوند مو بودی سریعتر
 • تعداد کل پیوندها بیشتر پیوند فولیکول مو است
 • حداکثر رکاشت و مراقبت از مو شد واحدهای فولیکولی برداشت کاشت و مراقبت از مو شده، نزدیک به ۹۷٪
 • آسیب کمتر به دلیل پیوند فولیکول مو استفاده از ابزار خاص
 • گرافت ها را می توان در زوایای خاص کاشت کرد تا با رکاشت و مراقبت از مو شد طبیعی مو مطابقت داشته باکاشت و مراقبت از مو شد
 • بدون بخیه و بدون چاقوی جراحی
 • کمتر تهاجمی
 • عملاً هیچ جای زخم قابل مشاهده ای وجود ندارد
 • بدون اسکار خطی
 • می توانید موهای خود را کوتاه بپوشید
 • طبیعی ترین نتیجه، اجتناب از ظاهر سنگفرش
 • منطقه اهدا کننده بهتر محافظت می شود
 • کاهش خطر عفونت
 • امکان کاشت بین موهای موجود می تواند به عنوان یک روش نیمه تراشیده انجام شود

میکرو FUE در کلینیک خصوصی

کلینیک خصوصی از پیشگامان روش پیشرفته کم تهاجمی، Micro-FUE مو هستند که امکان تولید گرافت های با کیفیت بالا با آسیب های کمتر را فراهم می کند.

لینک مفید : هزینه کاشت مو جلوی سر

به طور سنتی تراکم فقط با گرافت های بزرگتر به دست می آمد که اغلب منجر به ظاهری غیر طبیعی می شود، اما پیوندهای کوچکتر اکنون می توانند به تراکم قابل توجهی دست یابند در حالی که نتیجه طبیعی ایجاد می کنند.

آیا Micro FUE همان کاشت مو DHI پیوند فولیکول مو است؟

کاشت مو DHI به سادگی یک نام تجاری پیوند فولیکول مو است که توسط شرکتی به همین نام ایجاد کاشت و مراقبت از مو شده پیوند فولیکول مو است که روش کاشت مو مستقیم (DHI) را معرفی کرده پیوند فولیکول مو است. ما تصمیم گرفتیم که تکنیک DHI خود را Micro FUE بنامیم و سالها این کار را انجام داده ایم.