کاشت مو به روش SFUE و SFUEplus

کاشت مو به روش SFUE و SFUEplus | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کاشت مو به روش SFUE و SFUEplus را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کاشت مو به روش SFUE و SFUEplus را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر


۶ اسفند ۱۴۰۲

پیوند فولیکول مو استخراج واحد فولیکولی (FUE) یک روش کاشت مو پیوند فولیکول مو است که از پانچ های کوچک (قطر ۰.۸-۱ میلی متر) برای پیوند فولیکول مو استخراج واحدهای فولیکولی (FUs) پیوند فولیکول مو استفاده می کند.

اگرچه در ابتدا این تکنیک به دلیل دشواری پیوند فولیکول مو استخراج واحدهای فولیکولی دست نخورده با چنین پانچ‌های کوچکی مورد پذیرش قرار نگرفت، اما از آن زمان به دلیل افزایش تقاضای بیماران، در دسترس پیوند مو بودن ابزارآلات بهتر و مهارت‌های جراحی بیشتر به دست آمده از تجربه، محبوبیت پیدا کرد.

کاشت مو : اکنون این یک جایگزین شناخته کاشت و مراقبت از مو شده برای پیوند واحد فولیکولی (FUT)، تکنیکی پیوند فولیکول مو است که بر اساس برداشت FUs از یک نوار بافت پیوند فولیکول مو است. از جمله مزایای FUE، ناراحتی کمتر پس از عمل در ناحیه اهدا کننده و زخمی که به سختی قابل مشاهده پیوند فولیکول مو است ناشی از پانچ پیوند فولیکول مو است. با این حال، FUE یک روش پر زحمت تر و وقت گیر پیوند فولیکول مو است که شامل یک منحنی یادگیری طولانی برای جراح پیوند فولیکول مو است.

هفت سال پیش در این مجله، مروری بر تکنیک کاشت مو با پیوند فولیکول مو استفاده از واحدهای فولیکولی (FU) منتشر کردیم. اگرچه مفاهیم اساسی کاشت مو در مورد طراحی خط موی جلویی و کاشت در نواحی گیرنده شرح داده کاشت و مراقبت از مو شده در آن بررسی مو هستند. هنوز قابل پیوند فولیکول مو استفاده پیوند فولیکول مو است، تغییرات بسیار قابل توجهی در روش پیوند فولیکول مو استخراج FUs از ناحیه اهداکننده (معروف به پیوند فولیکول مو استخراج واحد فولیکولی [FUE]) رخ داده پیوند فولیکول مو است که این به روز رسانی را توجیه می کند.

دنیای کاشت مو : این روزها، اکثر جراحان پیوند به طور نامشخص از ۲ تکنیک پیوند فولیکول مو استفاده می کنند، تکنیک نوار کلاسیک، که به عنوان پیوند واحد فولیکولی (FUT) یا برداشت نواری نیز شناخته می شود، و تکنیک FUE، اگرچه محبوبیت تکنیک FUE و تقاضای بیمار در حال افزایش پیوند فولیکول مو است. یک روش بسیار کمتر تهاجمی پیوند فولیکول مو است و این توسط بیمار درک می شود.

مفهوم پیوند فولیکول مو استخراج واحد فولیکولی

FUE یک روش پیوند FU پیوند فولیکول مو است که در آن پیوند فولیکول مو استخراج FUs از ناحیه اهداکننده با پیوند فولیکول مو استفاده از پانچ با قطر تقریبی ۱ میلی متر انجام می شود. در روش FUT، FUها از یک نوار پوست برداشته کاشت و مراقبت از مو شده با جراحی با پیوند فولیکول مو استفاده از میکروسکوپ پیوند فولیکول مو استریومیکروسکوپ برداشت می‌شوند.

در حالی که، در تکنیک FUE، پیوند فولیکول مو استخراج FU به صورت کور، مستقیماً از ناحیه اهداکننده، با پیوند فولیکول مو استفاده از پانچ پیوند فولیکول مو استوانه‌ای انجام می‌شود که فقط با جهت هدایت می‌شود. ساقه های مو زمانی که از سطح پوست بیرون می آیند. بنابراین ابتدا باید فهمید که FUE تنها در روش پیوند فولیکول مو استخراج FU با FUT متفاوت پیوند فولیکول مو است. روند کاشت در ناحیه گیرنده در ۲ روش یکسان پیوند فولیکول مو است.

لینک مفید : کاشت مو به روش FUE

FUE شبیه تکنیک پیوند پانچ پیوند فولیکول مو است که توسط Okuda2,3 در سال ۱۹۳۹ و Orentreich4 در سال ۱۹۵۹ توصیف کاشت و مراقبت از مو شد، تفاوت اصلی در اندازه پانچ مورد پیوند فولیکول مو استفاده برای پیوند فولیکول مو استخراج پیوند فولیکول مو است.

در حالی که Okuda از پانچ های ۲.۵ تا ۳ میلی متری و پانچ های Orentreich 4 میلی متری (حاوی ۱۰ تا ۲۰ تار مو در هر پانچ) پیوند فولیکول مو استفاده می کرد، نمونه های موجود در FUE بسیار کوچکتر مو هستند، زیرا هدف این پیوند فولیکول مو است که فقط FUs (1 تا ۴ مو در هر پانچ) پیوند فولیکول مو استخراج شود.

اولین مقاله در مورد FUE در سال ۲۰۰۲ توسط راسمن و همکاران منتشر کاشت و مراقبت از مو شد.۵ در سالهای اولیه، این تکنیک به طور گسترده توسط جراحان پیوند مورد پیوند فولیکول مو استفاده قرار نگرفت، عمدتاً به دلیل دشواری پیوند فولیکول مو استخراج FUهای دست نخورده با چنین پانچ با قطر کوچک. با این حال، در طول دهه گذشته، پس از شروع چالش برانگیز خود که در آن جراحان کمی معتقد پیوند مو بودند که به عنوان جایگزینی برای تکنیک نواری شناخته می شود، FUE محبوبیت زیادی پیدا کرده پیوند فولیکول مو است.

لینک مفید : کاشت مو به روش MICRO FIT

چندین دلیل برای این وجود دارد: افزایش تقاضای بیمار. بهپیوند مو بود مهارت جراح در پیوند فولیکول مو استخراج، که از طریق تجربه بیشتر و در دسترس پیوند مو بودن ابزارهای بهتر به دست آمده پیوند فولیکول مو است.

نتایجی که در دست جراحان مجرب، قابل مقایسه با روش نوار پیوند فولیکول مو است. و علاقه بیشتر پزشکان تازه وارد به این رشته برای یادگیری این تکنیک، زیرا FUE روشی پیوند فولیکول مو است که نیازی به میکروسکوپ یا تکنسین های آموزش دیده در کالبد شکافی پیوند ندارد.